Các gói Hosting

Gói 1

80,000

VNĐ / 1 tháng
 • 500 MB dung lượng
 • 15 GB băng thông
 • Miễn phí khởi tạo
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7
 • Thanh toán 12 tháng
Đăng ký

Gói 2

100000

VNĐ / 1 tháng
 • 1000 MB dung lượng
 • 25 GB băng thông
 • Miễn phí khởi tạo
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7
 • Thanh toán 12 tháng
Đăng ký

Gói 3

140,000

VNĐ / 1 tháng
 • 1500 MB dung lượng
 • 40 GB băng thông
 • Miễn phí khởi tạo
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7
 • Thanh toán 12 tháng
Đăng ký

Gói 4

180,000

VNĐ / 1 tháng
 • 2000 MB dung lượng
 • 60 GB băng thông
 • Miễn phí khởi tạo
 • Sao lưu hàng tuần
 • Hỗ trợ 24/7
 • Thanh toán 12 tháng
Đăng ký